És un honor per a la nostra institució poder presentar el present espai com un entorn on compartir les nostres inquietuds relacionades amb l’actualitat de la nostra feina. Esdevé, doncs un espai d’intercanvi de coneixement d’on, des del Col·legi, volem transmetre les nostres preocupacions i inquietuds als nostres seguidors, sense deixar de banda a tots aquells usuaris que requereixin d’informació específica relacionada amb l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Reus.

Benvingut a l’actualitat dels procuradors.